Şiir Köşesi


Şiir Köşesi

Deli Gönül


Cimri'nin Sözleri
Sofraya buyurun,
Karnınızı doyurun,
Buyurunda Yemeyin,
Çağırmadı demeyin

Ortasına dalmayın
Kenarından almayın
Uzatmayın elinizi
Kırarım belinizi

Mani
Mani maniyi açar,
Mani bilmeyen kaçar,
Gelin mani diyelim,
Mani dertleri açar
Ne alaka
Bahçelerde maydonoz
Bu ne biçim manzara
Ben annemi seviyom
Yaşsın 23 Nisan
Maydonoz
Bahçelerde maydonoz
Gel bize bazı bazı

Saygının "S" Harfi
Günümüz insanının, nazik hamurunda mı? 
Şoför'ün sıçrattığı, sokak çamurunda mı? 
Vatandaşa saygili, devlet memurunda mı? 
Acep nerde arasak, saygının "S" harfini?..

Fakiri, hakir gören, zenginin huyunda mı? 
“İnsan hakları” diye, oynanan oyunda mı? 
Çobanda mi, itte mi, kurtta mi, koyunda mı? 
Acep nerde arasak, saygının “S” harfini?..

Şehirde mi, köyde mi, ağada mi, beyde mi? 
Aslanların kediye, bıraktığı payda mı? 
Yoksa.. Dünyada değil, güneşte mi, ayda mı? 
Acep nerde arasak, saygının “S” harfini?..

Sanadır
Küle döndüm amma, közde yanmadım, 
Bir gönül ki, böyle yanar sanmadım, 
Pinarlardan, içtim içtim kanmadım, 
Anladım ki; susuzluğum SANAdır.

Kuluna hem yoldaş, arkadaş verdin, 
Hem ana, hem baba, hem kardaş verdin, 
Sofrasına ekmek verdin, aş verdin, 
Anladım ki; bu açlığım SANAdır.

Yollarına, ömür serdim dolaştım, 
Toz toprağa, çamurlara bulaştım, 
En sonunda, menzilime ulaştım, 
Anladım ki; bu çileler SANAdır.

Yollar gördüm, aşk peşine düşeli, 
Eğri, doğru, dönemeçli köşeli, 
Yollar gördüm, sabırtaşı döşeli 
Anladım ki; bütün yollar SANAdır.

Aman!.. Beyler İncinmesin
Olanlara şaşmayalım, 
Kaynasak da taşmayalım, 
Haddimizi aşmayalım, 
Aman!.. Beyler incinmesin...

“Bizde sabır, çok” diyelim, 
Aç görsek de, tok diyelim, 
Hiç derdimiz yok diyelim, 
Aman!.. Beyler incinmesin...

Sakın, çatılmasın kaşlar, 
Atılmasın iri taşlar, 
Yarılmasın koca başlar, 
Aman!.. Beyler incinmesin...

Farkında mısın?
Beşerin temeli, bir küçük cenin, 
Can vermeye, gücü yetmez kimsenin, 
Kâinat denilen, dev değirmenin. 
Suyu nerden gelir, farkında mısın?

Yıldızlar, bir adım yolundan şaşmaz. 
Dağlar haddin bilir, denizler taşmaz. 
Karincanin yükü, boyunu aşmaz. 
Bunca dengelerin, farkında mısın?

Bu dünya, uzunca bir yolun başı, 
O mezar dediğin, bir sinirtaşı, 
Ömür, iki günlük Iman savaşı, 
Her an bitebilir, farkında mısın?

Senin sahibin var, yokluğa kanma, 
Sana senden yakın, uzakta sanma, 
O'na tüm kâinat, dar gelir amma, 
Bir gönüle girer, farkında mısın?

Cehâlettir, O'nu inkâr nedeni, 
Ne mümkün görmemek, 0 var edeni, 
Beyin yönetirken, bütün bedeni, 
Beyni kim yönetir, farkında mısın?

Etrafına bir bak, gör nicesini, 
Gel de çöz, şu insan bilmecesini, 
Bazan, ömür bile, tek hecesini, 
Çözmeye yetmiyor, farkında mısın?

Kimi, kibir denizinde boğulmuş, 
Kimi, minnet ile, kula eğilmiş, 
İnsan olabilmek, kolay değilmiş, 
O kutsal savaşın, farkında mısın?

Kimi, servetini, sefâya sermiş, 
Kimi zekâtını, dürüstçe vermiş, 
Kimi, bir lokmanın, şükrüne varmış, 
Gerçek zenginlerin, farkında mısın?

Kimi, imân eden, kula çatarken, 
Korkulara düşer, güneş batarken, 
Kimi, ona buna, akıl satarken, 
Kendisi muhtaçtır, farkında mısın?

Kimi, şans ve talih peşinden gider, 
Durmadan kadere sitemler eder, 
Böylesi kullara, neylesin kader? 
Ekmeden biçen yok, farkında mısın?

Ömürler, mevsimler gibi dönerler, 
Mumlar, yanar yanar, biter sönerler, 
Yapraklar, sararıp, yere inerler, 
Toprağa dönerler, farkında mısın?

"Aşk" sözcüğü, günümüzde karmaşa, 
Aşklar var; bir gaflet, bir kara maşa, 
Ama, bir aşk var ki; gelince başa, 
Ölüm kavuşmaktır , farkında mısın?

İnsanlar, el ayak, kol kafa beden, 
Hiçbiri birine benzemez neden? 
Bir güç, bir irâde var ki, hükmeden, 
Dört yanını sarmış, farkında mısın?

Gece gündüz, boş hayaller kurarsın, 
Kendi gafletine ortak ararsın, 
Çıkmaz sokaklarda, adres sorarsın, 
Oysa, adres sende, farkında mısın?

Yaşamak, kalbine korku salarken, 
Ümitsizlik batağına dalarken, 
Teselliyi, kadehlerde ararken, 
Seni Yaradanın, farkında mısın?

Nice güzel renkler, dünyayı sarmış, 
Siyahin yanında, beyaz da varmış, 
Parmakların, kalem tutar yazarmış, 
Elin kolun varmış, farkında mısın?

Pembe beyaz açan bahar dalini, 
Mor dağların, yeşilini alını, 
O kelebeklerin, ipek Şalini, 
Gören gözün varmış, farkında mısın?

Sonsuzların bile, ömürleri var, 
Sanma ki, saltanat, kurumaz pinar, 
Mal, canın yongası olsa ne çıkar? 
Gölgeler fânidir, farkında mısın?

Yorgun yüzlerdeki, derin izlerde, 
Sevgiye susamış, muhtaç gözlerde, 
Boğazlarda düğümlenen sözlerde, 
Ne feryatlar gizli, farkında mısın?

İlaçtan çok, dost gerekir hastaya, 
o dostlar yazılır, yüce listeye, 
Bir gönül köprüsü, kuran ustaya, 
Ücreti kim verir, farkında mısın?

Tatlı dil, güçlüdür, demir çelikten, 
Yilan bile duymuş, çıkmış delikten, 
insanlara özgü, bu incelikten, 
Kimler hisse almış, farkında mısın?

Namus şeref derler, elle tutulmaz, 
Şan şöhretle, para pulla satılmaz, 
Kumar çöplüğüne, asla atılmaz, 
Atip satanlar var, farkında mısın?

Eğer varsa kulda, vicdan yarası, 
Karışır, servetin akla karasi, 
İnsan ömrü, iki nefes arasi, 
Kaç adımlik yoldur, farkında mısın?

Sen, fakir arkadaş, düşünme derin, 
Bin türlü derdi var, o zenginlerin, 
Darılıp küstüğün, kendi kaderin, 
Sana siper olmuş, farkında mısın?

Dinle ki, genç ana, bu sözler sana, 
Böyle yazdım diye, darılma bana, 
O yavrun sevgiden, şefkatten yana, 
Biraz aç görünür, farkında mısın?

Akli tutsak eden, dar sınırları, 
Geç de gör, âlemde nice sırları, 
Yazan, yazmış amma, bu satırları, 
Neden, niçin yazmış, farkında mısın?

Hayırlı Olsun
Ben yamaçtan geçeyim yol senin olsun,
Ben zehir içeyim su senin olsun,
Duydum bir sevgili bulmuşsun;
Hayırlı Olsun,
Fakat bende bir tane buldum,
Haberin olsun

Kara Bulutlar Sarsın
Kara bulutlar sarsın evinizin damını
Hep Azrail beklesin almak için canını
Ben değil benim aşkım emsin kanını
Damarların kurusun
Beni yaktığın için

Seviyorum Seni
Seviyorum ama kimi
En tatlı birisini
Nasıl anlatsam sana
İlk harflere baksana

Suç Üstü
I am garden da gezerken
I am bir sigara içerken
Teacher gördü suçüstü
I am’ i vurdu kıç üstü

Haberin Olsun
Sen ki, akil servetinin, sahibi insan, 
Görmez misin, her tamahın arkası hüsran. 
Dünyada sen varoldukça, her yerde her an, 
Bil ki peşindedir şeytan, haberin olsun...

O şeytan ki, meleklerin Adem önünde, 
Toplanıp da secd ettiği, buyruk gününde, 
Seni ondan üstün kılan, Allah önünde, 
Kahrin için yemin etti, haberin olsun...

O şeytan ki; bir dost gibi, kapını çalar, 
Sen açarsan, damar damar kalbine dolar, 
Kin ve nefret zehirini, ruhuna salar, 
Seni, kâtil bile kılar, haberin olsun...

Şiir ve Şair
Mânevî câzibenin feyzine rûhen tutulan, 
Ebediyyetlerin ilhâmını gönlünde bulan, 
Aşkın âhengini ilhamla terennüm eyler, 
İçinin dalgalı vecdiyle şiirler söyler...

Mânevî hislerin en sâf ve en berrâkı, 
Rûhun esrarlı semâlardaki istiğrâkı, 
Yüce dergâha münâcâtını arz etdiği an, 
Ulu bir mâbedi temsîl eder ufkunda cihan!..

Yüce mâbûdunu yaşlar dökerek andıkca, 
Her geçen lâhza, hayâl ülkesi nurlandıkca, 
En kesif sisleri, misralarının nûru siler, 
Kurtuluş fecrinin aydınlığıdır : Şairler...

Furça aksettiremez, tabloya sığmaz rengi, 
Beyaz âteş kesilir bestelerin âhengi!..
Renk, ışık cenneti görmekle hayâl ülkesini, 
Bülbülün tatlı terennümleri süsler sesini!..

Goncalar, orda birer bahçeyi temsil eyler, 
Şi’re ilham verecek besteyi hilkat söyler!..
Hilkatin gizli terennümleri geldikce dile, 
Sezilir aşk sesinin tılsımı rüzgârda bile!..
Bu ilâhî görüşün verdiği mânâda şiir : 
Rûha, esrarlı güzelliklrei telkîn işidir!..

Köyümüzden

Yerelma Köyü

Köyümüzden görüntüler

Köyümüzden görüntüler2

Köyümüzden görüntüler3

Köyümüzden görüntüler4

Son Dakika Haberler

Canlı Tv İzle

Spor Haberleri

Sosyal Medyada Takip Edin

Whatsapp facebook youtube instagram twitter feedburner linkedin